Let’s go Tokyo Olympics!

The latest statement from the International Olympic Committee (IOC) said that the Olympics will push through even while Tokyo is under a state of emergency which caught the ire of…

Continue Reading Let’s go Tokyo Olympics!
SAPODILLA Private Island is on sale!
SAPODILLA PRIVATE ISLAND is on sales

SAPODILLA Private Island is on sale!

about SAPODILLA PRIVATATE ISLANDThe Sapodilla cayes are one of the most stunning island groups in all of Belize. The Sapodilla private island resort is comprised of 3 separate islands located…

Continue Reading SAPODILLA Private Island is on sale!

ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 คิวแรก “กลุ่มผู้สูงอายุ-7 โรคเรื้อรัง” ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” รพ.-รพ.สต.-อสม.ใกล้บ้านCredit : ผู้จัดการออนไลน์รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงทุกคน วันที่ 1 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวม 16 ล้านคน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เวอร์ชัน 2 หรือติดต่อ…

Continue Reading ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

See our vehicles prepared for you

*** กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมายเพื่อทางทีมงานจัดบริการให้ได้อย่างราบรื่นนะคะ *** บริการรับ-ส่งเที่ยวเดียว ระหว่าง บ้านและที่ทำงานภายในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรให้บริการ ใน กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ – ราคารวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากราคาที่แจ้ง– ในกรณีรอผู้โดยสารเกิน 15 นาทีจากเวลารับ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 300 บาท– หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สามารถโทรหาเจ้าหน้าที่ 02…

Continue Reading See our vehicles prepared for you

End of content

No more pages to load