ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 คิวแรก “กลุ่มผู้สูงอายุ-7 โรคเรื้อรัง” ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” รพ.-รพ.สต.-อสม.ใกล้บ้านCredit : ผู้จัดการออนไลน์รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงทุกคน วันที่ 1 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวม 16 ล้านคน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เวอร์ชัน 2 หรือติดต่อ…

Continue Readingลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด
Read more about the article ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต
ประกาศกรมควบคุมโรค” เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต

ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต แบบฟอร์มรับรองสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางระหว่างประเทศ ย้ำต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในไทย หรือ WHO รับรอง รายงานข่าวด่วนโดย JOY Team [email protected] ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต แบบฟอร์มรับรองสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางระหว่างประเทศ ย้ำต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในไทย หรือ WHO รับรอง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

Continue Readingราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต
Read more about the article หลักเกณฑ์การอนุญาตผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ณ 31 มีนาคม 2564)
SafeTravels protocols

หลักเกณฑ์การอนุญาตผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ณ 31 มีนาคม 2564)

หลักเกณฑ์การอนุญาตผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยจะได้รับพิจารณาลดวันกักตัวกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่องการอนุญาตผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ดังต่อไปนี้ เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ราชการกำหนด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ยังไม่มีการกำหนดรายชื่อประเทศ) ชนิดวัคซีนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยรายนามชื่อผู้ผลิตวัคซีนและรายนามวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ณ เดือนมีนาคม…

Continue Readingหลักเกณฑ์การอนุญาตผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ณ 31 มีนาคม 2564)

End of content

No more pages to load