ประกาศกรมควบคุมโรค” เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
News-Partner

ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต

ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต แบบฟอร์มรับรองสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางระหว่างประเทศ ย้ำต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในไทย หรือ WHO รับรอง รายงานข่าวด่วนโดย JOY Team joy@joyrepublic.co ราชกิจจา ประกาศใช้แล้ว วัคซีนพาสปอร์ต แบบฟอร์มรับรองสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางระหว่างประเทศ ย้ำต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในไทย หรือ WHO รับรอง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64

Read More »
entry Thailand with JOY
News-Partner

Entry Thailand

6 steps for entering Thailand. The ‘Entry Thailand’ online information centre  that enables all arrangements, specifically for international visitors who are fully vaccinated against COVID-19

Read More »

Phuket Province

Phuket Province ????#ลงทะเบียนเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ง่ายๆ เพียงไม่มีกี่นาที???? . ???? #ขั้นตอนที่1 เข้าเว็บไซต์ www.gophuget.com หรือสแกน Qr Code บนรูปภาพ ???? #ขั้นตอนที่2 #กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดส่วนบุคคลทั่วไป, วันที่เดินทางเข้า, สถานที่ต้นทางที่เดินทางมา และ ที่อยู่ หรือ ที่พัก

Read More »